Magazine illustratie

Magazine illustratie

Illustratie voor het blad Volzin.
Een artikel over ouder worden en het oogsten van de najaarsvruchten.